Picknick in Stadstuin Marskant in Hengelo


De eerste aardbeien zijn inmiddels rijp en het wordt al mooi groen; de Stadstuin Marskant kleurt de stad Hengelo. Het braakliggende terrein aan de Marskant waar de Berflobeek langs stroomt is dit jaar omgetoverd tot een groenten- en bloementuin.

Vrijdagmiddag 8 juli hebben wethouder Marcel Elferink, gedeputeerde Monique van Haaf van provincie Overijssel, directeur Eric Markvoort van woningcorporatie Welbions en bestuurder Roel van der Veen van waterschap Vechtstromen het goede initiatief en de samenwerking op zomerse wijze gevierd. Ze hebben met de buurtbewoners en de betrokken partijen gepicknickt en een wandeling gemaakt door de kleurrijke stadstuin.

Volgend jaar wil het waterschap beginnen met de voorbereidingen voor het aanpassen van de Berflobeek. Deze beek stroomt langs de stadstuin Marskant. De beek zal dan zichtbaarder door het gebied stromen. Ook krijgt de beek meer ruimte, zodat heftige regenbuien beter opgevangen kunnen worden. Samen met de gemeente, de bewoners en bedrijven in dit gebied willen we werken aan een leefbare stad, waarin goed met water en klimaatveranderingen wordt omgegaan.

Samen bouwen we de slimme waterstad Hengel’eau.