Watersysteem Hengelo wordt klimaatbestendig


Dinsdag 9 juni ondertekenden burgemeester Schelberg van de gemeente Hengelo en watergraaf Stefan Kuks van waterschap Vechtstromen de samenwerkingsovereenkomst Klimaat Actieve Stad Hengelo. De overeenkomst zorgt er voor dat het watersysteem van Hengelo goed wordt voorbereid op het veranderende klimaat. Om dit mogelijk te maken wordt de komende jaren ruim € 4 miljoen geïnvesteerd in het stedelijk water van Hengelo.

Werk aan Hengeloos water

De overeenkomst bouwt voort op de nauwe samenwerking tussen de gemeente Hengelo en waterschap Vechtstromen in de afgelopen jaren. De goede samenwerking heeft al tot veel resultaten geleid, zoals de herinrichting van delen van de Berflobeek en de Elsbeek terug in Driene, maar het werk is nog niet gereed. Verschillende projecten moeten de komende jaren nog worden uitgevoerd, zoals de Veldbeek, de Drienerbeek en delen van de Balksbeek, Berflobeek en de Elsbeek. Maar ook de projecten Weustagpark, Dalmeden en de Hesbeek zijn in de overeenkomst opgenomen. Voor de Drienerbeek geldt dat al op korte termijn wordt gestart met bijeenkomsten met omwonenden. De knelpunten zijn hier van een dusdanige omvang dat ingrijpen op korte termijn noodzakelijk is.

Handen ineen voor klimaatverandering

Recentelijk hebben waterschap en gemeenten Hengelo, Enschede en Almelo ook de handen ineen geslagen om nog een extra impuls te geven aan de uitdagingen die op ons af komen als gevolg van de veranderingen van het klimaat. Dit gebeurt onder de noemer van de Klimaat Actieve Stad (KAS (klimaat actieve stad)). De overeenkomst Klimaat Actieve Stad Hengelo kan worden gezien als een eerste resultaat.