Start werkzaamheden Boven Regge de Meene Goor


Half januari 2017 starten de werkzaamheden aan Boven Regge de Meene in en nabij Goor. Het waterschap wil in dit gebied een zo natuurlijk mogelijk riviertje in het beekdal ontwikkelen, waarbij ruimschoots aandacht is voor de aangrenzende landbouwpercelen. Aannemers Negam uit Oldenzaal en Moekotte uit Enschede voeren de werkzaamheden uit. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden volgens planning begin juli klaar.

Aanleg natuurvriendelijke oevers en stuwen

Langs de Boven Regge worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Daarnaast worden er twee nieuwe stuwen aangelegd in zijwaterlopen van de Regge, en wordt de bestaande stuw verwijderd. Na de herinrichting is de Regge ook in het gebied De Meene een levendig riviertje dat voldoet aan de huidige normen voor waterbeheer.

Reggevisie

In 1998 is door voormalig waterschap Regge en Dinkel de Reggevisie vastgesteld. Een groot deel van deze plannen is inmiddels uitgevoerd, maar er ontbreken nog enkele schakels. Eén van deze schakels is de inrichting van de Regge in het gebied De Meene (tussen het Twentekanaal en Goor).