Energieneutrale verwijdering van microverontreinigingen

Gepubliceerd op 17 september 2019

Moekotte is één van de (MKB) participanten in het Duits-Nederlandse Interreg project voor “Energieneutrale verwijdering van microverontreinigingen”, kortweg MiKRO. Microverontreinigingen is een verzamelnaam voor een grote groep stoffen met verschillende toepassingen en uiteenlopende chemische eigenschappen, waaronder geneesmiddelen, hormonen, bestrijdingsmiddelen en meer. Voor het project is rioolwaterzuivering Emmen met haar toevoergemalen als pilot gekozen.

Het project is erop gericht om de verblijftijd van het water op de zuivering te verhogen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een hogere verblijftijd een sterke positieve invloed heeft op de verwijdering van microverontreinigingen. Bovendien richt het project zich op het voorkomen van zogenaamde overstorten van onbehandeld rioolwater via nooduitlaten van de riolering in beken, rivieren en kanalen. Tenslotte richt het project zich op het verbeteren van de werking van een zuiveringsinstallatie, zodat meer microverontreinigingen uit het afvalwater kunnen worden gehaald, zonder dat het energieverbruik stijgt.

Om de genoemde doelen te kunnen bereiken is een nieuwe aanpak van de besturing van riolering en zuivering nodig, waarbij riolering en zuiveringsinstallatie als één geheel worden gezien. Door een integrale besturing kan water veel gelijkmatiger naar de zuiveringsinstallatie worden gebracht, waardoor overstorten worden voorkomen en waardoor de verblijftijd van water op de zuivering vergroot wordt. Daar waar toevoergemalen voorheen op eigen houtje besloten om water naar de zuiveringsinstallatie te pompen, verpompen ze nu onder regie van de zuiveringsinstallatie om de beurt hun water. De toevoer naar de zuiveringsinstallatie is daardoor veel gelijkmatiger, waardoor het water langer op de zuivering blijft en microverontreinigingen beter worden afgebroken. De besturing is zo slim om het toevoergemaal met de hoogste nood als eerste de beurt te geven. Daarvoor wordt er gekeken hoeveel water vanuit het rioolstelsel naar het toevoergemaal stroomt en hoe snel het gemaal daardoor vol raakt. Vanzelfsprekend wordt bij grote regenafvoer alle capaciteiten meteen op maximaal gezet, dan is snelle afvoer belangrijker dan gelijkmatige afvoer.

Om zuiveringsprocessen op de rioolwaterzuivering te verbeteren, worden alle procesregelingen op de rioolwaterzuivering vernieuwd naar de AkvoNova software standaard. Betere sturing zorgt voor betere waterkwaliteit, zonder dat het energieverbruik stijgt.