Uitwisseling Duitse en Nederlandse zuiveringsbeheerders over verwijderen medicijnresten


Donderdag 21 juni organiseerde Vechtstromen als leadpartner in dit Interreg VA project MiKRO een bijeenkomst over medicijnresten. Het publiek bestond uit een mooie mix van Duitse en Nederlandse zuiveringsbeheerders en vertegenwoordigers van verschillende overheden. Het doel van de bijeenkomst was kennisuitwisseling over de aanpak, de technieken en laten zien wat er inmiddels al mogelijk is op het gebied van verwijderen van medicijnresten uit afvalwater.

Tijdens deze bijeenkomst zijn de gasten bijgepraat over;

  • de ontwikkelingen ten aanzien van de projectactiviteiten van MiKRO op de RWZI (rioolwaterzuivering) van Emmen en Rheine;
  • de stand van zaken ten aanzien van het thema microverontreinigingen in Duitsland;
  • de stand van zaken ten aanzien van de microverontreinigenstrategie van Nederland en die van Vechtstromen, en
  • de stand van zaken ten aanzien van de microverontreinigenstrategie vanuit Stowa (stichting onderzoek waterschappen) over toe te passen zuiveringstechnieken.

Tevens was er een rondleiding georganiseerd bij de Puurwaterfabriek in Emmen waar de genodigden kennis konden nemen van de verschillende nazuiveringstechnieken voor microverontreinigingen.

Mocht je vragen hebben over het project MiKRO of interesse hebben in de presentaties, neem dan contact op met Alexander Meijerink of Jeroen Buitenweg.