DE en NL willen meer microverontreinigingen uit afvalwater halen


Een goede waterkwaliteit in alle sloten, beken, kanalen en rivieren is belangrijk. Niet alleen voor de landbouw, recreatieve en andere gebruiksdoelen, maar ook voor de vissen en de planten die erin leven. Op dit moment bevat dat water echter nog microverontreinigingen, stoffen zoals geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, maar ook chemicaliën die in huishoudens en bedrijven worden gebruikt. Om dit probleem aan te pakken slaan diverse overheden en bedrijven in Nederland en Duitsland de handen in elkaar. Omdat water niet stopt bij de grens, maar ook om elkaar kennis en kunde te delen.

Medicijnresten als voorbeeld

Door de vergrijzing en de toenemende zorgvraag komen er meer medicijnresten via urine en ontlasting in het rioolwater terecht. Zuivering van het rioolwater kan niet voorkomen dat bijvoorbeeld in Nederland jaarlijks al minstens 140.000 kg medicijnresten in sloten, beken, kanalen en rivieren terecht komt. Dit is schadelijk voor het waterleven en kan op termijn gezondheidsrisico’s voor de mens met zich meebrengen.

Grensoverschrijdende project

Het Duits-Nederlandse project „Energieneutrale verwijdering van microverontreinigingen“, kortweg MiKRO, zet zich in om de hoeveelheid microverontreinigingen die in het water komt te verlagen. Bestuurder Roel van der Veen benadrukte dit tijdens de startbijeenkomst: “In dit project gaan we op zoek naar effectieve manieren, waarmee we ons afvalwater van medicijnresten en andere schadelijke stoffen kunnen ontdoen. Zodat we op termijn ook daadwerkelijk maatregelen in kunnen voeren die ons het gewenste schone water opleveren.” Dit betekent dat er tijdens piekbuien minder ongezuiverd afvalwater rechtstreeks in sloten, beken, kanalen en rivieren stroomt. Daarnaast wordt de werking van de zuiveringsinstallatie verbeterd, zodat meer microverontreinigingen uit het afvalwater kunnen worden gehaald, waarbij het energieverbruik niet toeneemt. Deze doelen kunnen worden bereikt door een nieuwe aanpak van de besturing van riolering en zuivering. Riolering en zuiveringsinstallatie worden als één systeem gezien, waardoor processen beter op elkaar worden afgestemd. Daarnaast vindt een verkenning plaats van aanvullende, kosteneffectieve technieken.

Kosten, subsidie en partners

De projectkosten bedragen ongeveer € 1,3 miljoen. In het kader van het Interreg VA programma wordt het project door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, de provincie Overijssel en het ministerie van Economische Zaken in Nordrein Westfalen tot 75 % gesubsidieerd. Waterschap Vechtstromen (NL) en Technische Betriebe Rheine (D) willen samen met de projectpartners, het „Institut für Abfall, Abwasser, Site und Facility Management“ (INFA) aan de Fachhochschule Münster (D) en vertegenwoordigers van het midden- en kleinbedrijf: Moekotte (NL) en InnotecControl GmbH (D), bijdragen aan de oplossing van het probleem. De afvalwatersystemen van Emmen (NL) en Rheine (D) dienen als proeflocatie.

Startbijeenkomst MiKRO

Afgelopen donderdagmiddag 9 februari hebben de bestuurders van de betrokken partners en de vertegenwoordigers van de milieuministeries van beide zijden van de grens de urgentie van de problematiek toegelicht. Deze inspirerende bijeenkomst vond plaats in één van de proeflocaties, de zuivering in Emmen. Hier sloot bestuurder Roel van der Veen de bijeenkomst af met de woorden: “Een veelbelovende start van het project MiKRO dat een schoon, natuurlijk leefmilieu dichterbij brengt.”


Marc de Rooy, vertegenwoordiger ministerie van Infastructuur en Milieu in Nederland, benadrukt het belang van de ketenaanpak voor het aanpakken van medicijnresten in het afvalwater.

Dr Mertsch, vertegenwoordiger (voormalig hoofd) ministerie Milieu NRW in Duitsland vertelt over de nationale aanpak medicijnresten in het afvalwater.

Omschrijving: Interactieve arenadiscussie met de vertegenwoordigers van de ministeries en de bestuurders van de partners.

Waterschapsbestuurder Roel van der Veen bedankt de bezoekers voor de actieve en energieke bijdrage.