Reporter Radio op onderzoek in Emmen


Roel van der Veen en Jeroen Buitenweg in het programma Reporter Radio op radio 1. Dit is een programma, waarin een journalist op onderzoek gaat. Het gaat over onderwerpen die voor iedereen relevant en herkenbaar zijn. Hier duikt de reporter in de wereld van medicijnresten in afvalwater en brengt ze een bezoek aan de RWZI (rioolwaterzuivering) in Emmen.

Steeds meer medicijnresten in afvalwater

We gebruiken steeds meer medicijnen door de vergrijzing en de toenemende zorgvraag. Een deel van die medicijnen komt via urine en ontlasting in het rioolwater terecht. Zuivering van het rioolwater kan niet voorkomen dat bijvoorbeeld in Nederland jaarlijks minstens 140.000 kg medicijnresten in sloten, beken, kanalen en rivieren terecht komen. Simpelweg omdat de huidige rioolwaterzuiveringen dat er niet uit kunnen halen. Dat is slecht voor vissen en planten. En uiteindelijk ook voor ons, want datzelfde water wordt gebruikt op onze gewassen en wordt op termijn ons drinkwater.

Onlangs is ons waterschap gestart met het grensoverschrijdende Interreg Va project “Energieneutrale verwijdering van microverontreinigingen” (kortweg MiKRO). Samen met Duitse partners zoeken we naar effectieve manieren om ons afvalwater van medicijnresten en andere schadelijke stoffen te ontdoen. Het verwijderen van deze stoffen uit ons afvalwater is kostbaar. Daarom onderzoeken we momenteel welke maatregelen effectief en efficiënt zijn, zodat we het geld verstandig kunnen besteden.

interreg logo