1,3 miljoen voor agrarisch waterbeheer in Drenthe


Wij willen samen met Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe 1,3 miljoen euro subsidie beschikbaar stellen voor de gebiedsaanpak Nieuwe Drostendiep (ruim 843.000 euro) en projecten binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in Zuidoost-Drenthe (bijna 500.000 euro).

In beide gevallen gaat het om projecten die bijdragen aan schoner water, met ontwikkelingsperspectief voor de landbouw. Provinciale Staten kunnen nog bedenkingen indienen tegen de subsidieverlening. Het bestuur van ons waterschap heeft inmiddels met de subsidie ingestemd.


Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Drenthe.

Foto nieuw drostendiep 3