Afwikkeling knelpunten Broeklanden & Rondom de Oosterhesselen

Medio april is gestart met het oplossen van de eerste knelpunten in het gebied Broeklanden en Rondom de Oosterhesselen. In opdracht van ons waterschap lost een aannemer acht geïnventariseerde knelpunten op die zich op de gronden van betrokken agrariërs bevinden.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het opschonen van (kavel)sloten en het vrijgraven en doorspuiten van bestaande duikers. Daarnaast wordt een bestaande betonnen duiker vervangen en wordt een tweetal duikers voorzien van een terugslagklep om het terugstromende water vanuit de Verlengde Hoogeveense Vaart tegen te gaan. Hiervoor wordt op één locatie een nieuwe dam met duiker aangebracht en ter hoogte van het kanaal wordt een nieuwe buis aangebracht in een bestaande duikerconstructie.

In het kader van het project Nieuwe Drostendiep is begin 2017, onder leiding van de initiatiefgroep Stroomgebied Drostendiep, gestart met een inventarisatie naar mogelijke knelpunten in de deelgebieden Broeklanden en Rondom de Oosterhesselen. Deze inventarisatie is in mei 2017 afgerond. De geïnventariseerde knelpunten betreffen hoofdzakelijk onderhoud gerelateerde knelpunten die een relatie hebben met de waterafvoer van sloten en (ver)natting van (lage) percelen. In het najaar van 2017 kon een aantal knelpunten worden afgehandeld door het uitvoeren van eenvoudige maatregelen zoals het opschonen van watergangen en doorspuiten van duikers. Voor een aantal knelpunten kon de projectgroep op dat moment helaas geen oplossing vinden. Enige maanden later bleek dat er alsnog voor acht andere knelpunten een oplossing is gevonden.