CLG Drenthe bezoekt project Nieuwe Drostendiep

Gepubliceerd op 17 juli 2018

Donderdag 12 juli bracht de bestuurlijke Commissie Landelijk Gebied van de provincie Drenthe een bezoek aan het Nieuwe Drostendiep. Onder voorzitterschap van gedeputeerde Henk Jumelet liet het CLG zich informeren over het proces van het project.

Bijvoorbeeld over het deelgebied Broeklanden waar diverse doelen van partners over landbouw, natuur en water bij elkaar komen in één gebied. In dit gebied maakt de provincie het mogelijk dat agrariërs (die dat willen) over kunnen gaan tot particulier natuurbeheer. Hiervoor is een kavelruil gestart die ook bijdraagt aan verbetering van de landbouwstructuur.

Nieuw Drostendiep: klimaatbestendig waterbeheer

Het stroomgebied Drostendiep in Zuidoost-Drenthe heeft meerdere functies in de regio. Het gebied is onder andere belangrijk voor de plaatselijke landbouw en de natuurontwikkeling in het lager gelegen beekdal. Doordat het klimaat verandert, kan in korte periode veel neerslag vallen of juist droogte ontstaan. De herinrichting van het Drostendiep zorgt voor een klimaatbestendig watersysteem, natuurontwikkeling en goed waterbeheer voor de landbouw en de natuur. Dit draagt bij aan de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Europese afspraken voor waterkwaliteit.

Informatie over de samenwerking

Provincie Drenthe, Natuurmonumenten, Stichting het Drentse Landschap, Agrarische Natuur Drenthe, Initiatiefgroep Drostendiep, gemeente Coevorden en waterschap Vechtstromen werken met de gebiedsaanpak voor het Nieuwe Drostendiep intensief samen. Voorzitter van de stuurgroep Nettie Aarnink: “Met een gezamenlijke proces streven alle partners naar duurzame ontwikkelingskansen voor landbouw, natuur en water. De Initiatiefgroep Drostendiep, opgericht door en voor de agrariërs in het gebied, is hierin erg belangrijk”.