Start bodemonderzoeken agrarische percelen


In de periode van mei tot en met juli wordt bodemonderzoek verricht op alle agrarische percelen die direct grenzen aan de bestaande natuur in het beekdal van het Drostendiep en omgeving. Ook worden de voor particulier natuurbeheer begrensde landbouwpercelen in de Broeklanden meegenomen.

Op woensdag 2 mei organiseerde de initiatiefgroep Stroomgebied Drostendiep een veldexcursie. Als start van de bodemonderzoeken bezochten onderzoeksbureau Aequator, de initiatiefgroep en belangstellende agrariërs vier locaties verspreid over het gebied. Er werd een korte toelichting op de aanpak gegeven en er zijn een aantal grondboringen verricht. Tot slot zijn de resultaten besproken.


Bodemonderzoek

Onderzoeksbureau Aequator voert het bodemonderzoek uit. Elke 100 à 200 meter wordt een grondboring uitgevoerd tot een diepte van maximaal 1.80 meter. Op basis van het bodemprofiel wordt de grondsoort bepaald, maar bijvoorbeeld ook bewortelingsdiepte, de aanwezigheid van storende lagen en gevoeligheid voor natte, respectievelijk droge omstandigheden. Ook wordt de actuele grondwaterstand gemeten.

Meer weten?

www.stroomgebieddrostendiep.nl