Informatie Oelerbeek


In 2016 hebben we een informatieve inloopavond rond het project Oelerbeek-Pilot Twickel georganiseerd.

Presentatie schetsontwerp

Tijdens deze avond is het schetsontwerp voor de herinrichting van 1,5 kilometer Oelerbeek en Omvloed, tussen Hengelo en Delden, gepresenteerd. De herinrichting is nodig om de Oelerbeek en Omvloed natuurvriendelijker en vispasseerbaar te maken. Tevens zorgt de herinrichting voor betere doorstroming. Het project wordt daarnaast aangegrepen om een proef te doen met het waterpeil om het water langer in het gebied vast te houden.


Waterbeheer

Op landgoed Twickel zijn enkele pachtboeren die de doelstelling hebben in 2017 het waterbeheer op hun bedrijf te verbeteren (pilot Twickel). Het waterschap wil in dit project ook aansluiten door het treffen van maatregelen in onze waterlopen. Dit om zo gezamenlijk tot een beter waterbeheer voor het gebied te komen.