Ossehaar noodberging


Ons klimaat verandert. Dat kan perioden van hevige neerslag met zich meebrengen. Om dat extra water te kunnen opvangen, hebben waterschap Vechtstromen en verschillende gemeenten een aantal plekken aangewezen als ‘noodopvang’. De polder Ossehaar, nabij Coevorden, is daar één van. Dit jaar start de verdere voorbereiding om de polder voor deze functie geschikt te maken.

ELFPO logo met tekst

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Dick Schipper.

Dick Schipper

Dick Schipper-102 (002)

Projectleider

088 220 33 33

Landmeters in het veld

In de zomer van 2020 zijn er een aantal landmetingen verricht in het gebied. Dit is gedaan door onze medewerkers. In 2021 volgen keukentafelgesprekken met grondeigenaren en daarna informeren we graag alle omwonenden.

Afhankelijk van de mogelijkheden rond covid-19 zal dit zijn in de vorm van een inloopbijeenkomst of op een andere manier.

Nat

noodwaterberging ossehaar nat

Droog

noodwaterberging ossehaar

Project informatie