Werkzaamheden persleiding De Pollen – Vriezenveen hervat

Gepubliceerd op 23 maart 2020

Nadat in het najaar van 2019 de eerste fase van de werkzaamheden aan de persleiding De Pollen – Vriezenveen is afgerond, hervatten we de werkzaamheden voor de volgende afrondende fase.

Wat en waar

Voor de uit te voeren boringen, worden verschillende buizen aan elkaar gelast, totdat een lengte van bijna 350 meter buis ontstaat. Om deze buis in de grond te krijgen, wordt vanaf de Walstraat een boring gemaakt tot aan de Oude Hoevenweg.

Wanneer

De boring staat gepland voor maandag 23 maart. Als de werkzaamheden volgens verwachting verlopen, wordt dit woensdag 25 maart afgerond.

Wat gaat de aannemer doen

In verband met het coronavirus zijn omwonenden per brief in plaats van persoonlijk contact geïnformeerd.

Na de eerdere werkzaamheden afgelopen november en december aan de Rusluieweg en Walstraat, fase 1. Zijn we gestart met fase 2. In deze fase worden een drietal gestuurde boringen aangebracht. Boring 1 is onder de Horstweg door nabij de Rusluierweg, boring 2 is onder de Boslandweg door nabij de Rusluierweg en boring 3 start ten hoogte van Walstraat 31 en eindigt t.h.v. Oude Hoevenweg 2.

Waar en wanneer zijn de werkzaamheden

Boringen 1 en 2 zijn reeds afgerond. Voor boring 3 zijn de voorbereidingen in volle gang. Om deze buis in de grond te krijgen zal vanaf de Walstraat met een apparaat een boring gemaakt worden tot aan de Oude Hoevenweg. Hier zal de leiding van 350 m1 aan vast gemaakt worden en zal de boorkop teruggetrokken worden en zal daarbij de leiding mee terug trekken. De boring zal maandag 23 maart starten en woensdag 25 afgerond worden.

Dit betekent dat bij het terugtrekken van de leiding op dinsdag 24 en woensdag 25 maart deze leiding voor een aantal huizen en over opritten getrokken zal worden.

Bereikbaarheid

De Walstraat zal deels afgesloten worden met borden en hekken. De Oude Hoevenweg zal opengesteld zijn voor doorgaand verkeer. In de berm waar de leiding ligt zijn bakens geplaatst. Tijdens het terugtrekken van de leiding zullen een aantal woningen niet met de auto bereikbaar zijn.

Wij realiseren ons dat deze afsluiting enige overlast en hinder kan opleveren. Daarom doen we er alles aan om dit tot een minimum te beperken.