Werkzaamheden persleiding De Pollen – Vriezenveen

Gepubliceerd op 17 oktober 2019

Binnenkort wordt er gestart met de werkzaamheden aan de persleiding in het gebied De Pollen - Vriezenveen.

De werkzaamheden bestaan uit het leggen van een nieuwe persleiding en de renovatie van het gemaal De Pollen. De uitvoering van de werkzaamheden begint in oktober 2019 en loopt naar verwachting door tot begin 2020. Overlast kunnen we helaas niet voorkomen, maar we proberen dit tot een minimum te beperken. Aanliggende woningen en bedrijven blijven in deze periode gewoon bereikbaar.

Wat is een persleiding en wat is een gemaal?

Via een persleiding wordt afvalwater naar een rioolwaterzuivering getransporteerd. Omdat water van nature van hoog naar laag loopt, moet dit transporteren onder grote druk gebeuren. Daar zorgt een gemaal voor. Het gemaal De Pollen zorgt dus voor voldoende druk zodat het vuile water via de persleiding op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Vriezenveen terecht komt. Hier maken wij het vuile water weer schoon, zodat het terug kan naar de natuur.

Wat gaan we doen?

Vanwege onderhoud van het leidingsysteem en de ontwikkeling van industrieterrein Oosterweilanden, is het noodzakelijk de persleiding aan te passen. De persleiding van De Pollen wordt tijdens de werkzaamheden rechtstreeks doorgetrokken naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Vriezenveen.

Gelijktijdig met de werkzaamheden aan de persleiding, wordt ook het gemaal De Pollen gerenoveerd. Dit gemaal bevindt zich aan de Oude Hoevenweg naast huisnummer 32 in De Pollen.


Huidige situatie bij rioolgemaal De Pollen.