Hoogwaterperspectief Overijsselse Vecht


Wij onderzoeken met onze partners wat de beste en meest doelmatige oplossingen zijn voor de waterveiligheidsopgave van de Vecht. Deze oplossingen worden niet alleen gezocht in het Vechtdal zelf, maar ook in andere stroomgebieden in Nederland en misschien zelfs over de grens in Duitsland.

De dijkversterkingsopgave zou hierdoor kunnen verminderen. Door het hele stroomgebied mee te nemen, kijken we of oplossingen slimmer, efficiënter en goedkoper kunnen.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Piet van Erp.

Piet van Erp

piet van erp

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Project informatie

Meer informatie

Voor meer informatie over het Hoogwaterperspectief Overijsselse Vecht  en het Hoogwaterbeschermingsprogramma ga dan naar..