Is dijkversterking de enige oplossing voor een veilig Vechtdal?


Het klimaat verandert. We krijgen de komende jaren vaker te maken met extreme weersomstandigheden zoals wateroverlast door heftige regenbuien. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken het Rijk en de Nederlandse waterschappen intensief samen om de dijken op orde te krijgen. De partijen investeren hiervoor flink door vooral dijken en andere waterkeringen in Nederland te versterken. Maar is dit de enige oplossing?

De waterschappen Drents Overijsselse Delta (WDODelta), Vechtstromen en provincie Overijssel zijn samen gestart met een onderzoek om innovaties te vinden. Deze innovaties zijn gericht op duurzame oplossingen in het Vechtdal en lagere kosten voor dijkversterking. Het HWBP is enthousiast, want ze zien ook kansen voor deze aanpak voor andere rivieren in Nederland. Ze subsidiëren het project voor een bedrag van € 1,1 miljoen. Het onderzoek wordt in augustus 2018 afgerond.

Meer informatie? Lees hier het hele artikel (pdf, 116 kB)


Bijeenkomst Ommen 13 juli

In Ommen nam watergraaf Stefan Kuks mede namens Provincie Overijssel en waterschap Drents Overijsselse Delta 1,1 miljoen subsidie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma in ontvangst.

IMG_5268

v.l.n.r. Stefan Kuks (waterschap Vechtstromen), Erik Kraaij (directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma), Bert Boerman (gedeputeerde provincie Overijssel) en Hans de Jong (plv voorzitter waterschap WDODelta)