Nieuwe loop van de Regge bij de A1


Ten zuiden van de A1 is er goed te zien hoe de nieuwe loop van de Regge door het landschap zal meanderen.

Hier is de Regge al omgelegd naar het nieuwe beekdal. De werkzaamheden lopen volgens schema; de verwachting is dat rond de zomervakantie de graafwerkzaamheden tot aan de uitstroom Twickelervaart/De Lee zijn afgerond.

Planning

De werkzaamheden zijn ingedeeld in vijf deelgebieden. Momenteel is de aannemer bezig de werkzaamheden in deelgebied 1 (Binnengait) af te ronden en concentreert men zich op deelgebied 2 (Enter). Dit betekent dat deelgebied 1 en 2 momenteel worden aangepakt. Voor de zomer verplaatst een deel van de graafmachines naar het noorden, naar deelgebied 5, tussen de N347 en Exoo. De gehele planning ziet er als volgt uit:

  • Deelgebied 1 Binnengait | april 2018 – augustus 2018
  • Deelgebied 2 Enter | mei 2018 – september 2018
  • Deelgebied 3 de Keurst | november 2018 – mei 2019
  • Deelgebied 4 Exoo | september 2018 – januari 2019
  • Deelgebied 5 Leijerweerd | juli 2018 – december 2018

Borden bij toegangswegen Baks Civiel- en cultuurtechniek heeft borden geplaatst bij de toegangswegen naar Enter om te voorkomen dat leveranciers en bouwverkeer veel door de bebouwde kom van Enter rijden. Zo proberen we de overlast voor bewoners te minimaliseren.

Begeleiding door archeologen

De graafwerkzaamheden worden begeleid door archeologen. Op bepaalde plekken zijn de verwachtingen op mogelijke vondsten hoog, daar wordt er voorzichtig gegraven. Tussen de Kartelaarsdijk en de A1 (Binnengait) zijn er resten en sporen gevonden van een oude aanlegplek voor de Zompen. De archeologen hebben deze ingemeten en gearchiveerd.

Inloopspreekuur

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur is de omgevingsmanager Jan Schoot Uiterkamp aanwezig in het directieverblijf aan de kruising Ypeloweg/Lagedijk. Telefonisch contact kan ook via 06-54922412.