Ophaalbrug Binnengait in ere hersteld

Gepubliceerd op 13 december 2019

Op donderdag 12 december is de ophaalbrug tussen Binnengait en Kattelaar geopend door commissaris van de Koning Andries Heidema namens provincie Overijssel, dagelijks bestuurslid Nettie Aarnink van ons waterschap, wethouder Johan Coes namens gemeente Wierden en Jannie Jansen van Stichting Binnengait. De uitvoering en het idee voor het herstel van deze brug lag in handen van Jannie Jansen: “Vroeger kwam bij Binnengait transport over weg en water samen, hessenwagen en zompen legden er aan en betaalden al of niet tol (ingezeten uit Enter waren vrijgesteld van tol), dreven er handel, laadden hun goederen uit en gingen de herberg in.” Symbolisch reed er donderdagmiddag een oude kar, net als vroeger, over de weg en betaalde tol om de brug over te steken. Zo werd de nieuwe ophaalbrug in het bijzijn van ruim 60 omwonenden en betrokkenen in gebruik genomen.

“Met de prijsvraag ”Hout moet, houd moed” gingen we samen met Enter op zoek naar mogelijkheden voor het hout dat vrij zou komen met bij de uitvoering van het project Reggedal Enter. Jannie Jansen won de prijsvraag met haar idee voor de ophaalbrug. Het resultaat is een pracht van een aanwinst voor het Reggedal.”, aldus Nettie Aarnink.

Hout moet, houd moed

Om de Regge weer de ruimte te geven om te meanderen, was het noodzakelijk om bomen op de oever te verwijderen. Deze bomenkap was onderdeel van het herinrichtingsproject Reggedal Enter. Met de actie ‘Hout moet, houd moed’ werden inwoners van Enter hierbij betrokken. ‘Hout moet, houd moed’ werd georganiseerd door en voor inwoners van Enter en is een initiatief van provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen. De vraag ‘wat kunnen we doen met het hout?’ stond voorop. Zo wilde de initiatiefgroep er samen met inwoners voor zorgen dat het gekapte hout goed terecht komt. Inwoners van Enter konden daarvoor ideeën insturen. De tien populairste initiatieven kregen een podium tijdens een verkiezingsavond. Inwoonster Jannie Jansen kreeg uiteindelijk de meeste stemmen voor haar inzending: een houten ophaalbrug tussen Binnengait en Kattelaar. Met haar idee won Jannie niet alleen een ballonvlucht over de Regge, maar ook een geldbedrag om haar idee tot uitvoering te brengen. Het ontwerp van de ophaalbrug lijkt op de brug die er vroeger lag. In de achttiende eeuw speelde het sociale en economische leven van Enter zich af rondom schippersherberg Binnengait.