De Regge ontdekken met de Enterse Zomp


Met de ‘Themaweek van de Regge’ doen de kinderen van de basisscholen in Enter kennis op van het belang van water in het algemeen en de rivier de Regge in het bijzonder. “Als je kinderen mee laat denken over oplossingen, dan heb je de ouders er ook bij betrokken’’, zegt Nettie Aarnink van ons dagelijks bestuur.

Alle basisscholen doen mee aan de themaweek. Voor de drie oudste groepen worden er speciale waterlessen gegeven. Ook is er een fotowedstrijd. De middelste groepen gaan op excursie en de jongsten mogen een vaartocht maken met de Enterse Zomp.

Oud-basisschooldirecteur en Zompschipper Frans Poelman tipte het waterschap met het idee om de jeugd van Enter te betrekken bij het herstelproject van de Regge. Deze wordt in oude luister hersteld, zodat het water weer kronkelend door het landschap zal stromen.

Poelman is een van de veertien schippers die op de Zomp varen. Hij komt ’s morgens om half negen op de fiets bij de Enterse Waarf aan. De boot ligt nog in ‘de slaapkamer’ zoals Poelman het noemt. Samen met Joke, zijn ‘assistente’, vaart Poelman de Zomp de slaapkamer uit om even later aan te meren bij het terras.

De schipper legt uit wat de bedoeling is van de Reggeweek. “We willen graag accenten leggen in het Reggedal, zodat de rivier weer gaat meanderen in het kader van nieuwe natuur. We zijn al anderhalf jaar bezig met de voorbereidingen. We willen de natuur weer terugbrengen bij de jeugd. Tegen die achtergrond houden we deze Reggeweek.’’

De kinderen zijn niet alleen bezig met water, maar ook met inzaaien van bloemenvelden en het opzetten van bijenstallen. Een aantal ouders gaat een cursus imker volgen, weet Poelman. “We willen de jeugd weer naar de natuur brengen.’’

Om negen uur ’s morgens melden de eerste kinderen van basisschool De Akkerwal zich op de Waarf. Het zijn er tien en ze krijgen allemaal een zwemvest om voor ze de boot in mogen. “De Regge is zo ondiep’’, zegt Poelman. “Maar we hebben de garantie gekregen van het Waterschap dat we kunnen blijven varen.’’

De schipper is zichtbaar in zijn sas met zoveel bezoekers aan boord, maar houdt wel de veiligheid van de kleintjes in de gaten. “Laten we één ding afspreken: met je billen en je knieën op de bank mag, maar niet met je schoenen.’’ Als hij ze vertelt dat ze op de boot zitten waarmee Sinterklaas aankomt, wordt dat door een paar kinderen in twijfel getrokken. “Als jullie nog ergens een pepernoot vinden…’’, gaat Poelman verder en dan volgt het verhaal over de slaapkamer van de boot.

De boot nadert een bruggetje. Hoe moet dat dan met de mast, wil Poelman graag weten. Dat de mast zomaar omlaag kan klappen, zorgt voor verwonderde gezichten. Poelman wijst nog even op het luikje in het midden van de brug dat vroeger openging om het schip door te laten. Verhalen over een schildpad, de rivierdonderpad en de ijsvogel volgen. De kinderen zijn een en al oor. En kijken zich de ogen uit.


Varend op de Zomp vertelt Schipper Frans Poelman over de Regge, rivierdonderpad, ijsvogel en Sinterklaas.

Meer over de Reggeweek