Reggedal krijgt natuurlijke loop terug


De werkzaamheden voor het project Reggedal Enter verlopen voorspoedig. De vele zandwegen in het gebied krijgen extra aandacht, zodat deze begaanbaar blijven en niet kapot gereden worden. En de verharde wegen worden schoon gehouden zodat zo min mogelijk hinder wordt ondervonden.

In de deelgebieden die nu al klaar zijn krijgt de natuur volgend voorjaar volop de kans om zich te herstellen. Door de extreem droge zomer is veel bosplantsoen, dat in het voorjaar was geplant, verdroogd. Deze beplanting wordt vervangen zodra het grondwaterpeil weer voldoende op niveau is. De grondwaterstanden zijn momenteel nog extreem laag in het gebied.

Van de afgeronde deelgebieden zijn mooie dronebeelden gemaakt.

Exoo en Boven Regge

De komende maanden wordt vooral gewerkt in deelgebieden Exoo en De Keurst. De hoge kades aan beide zijden van de Exosche Aa en Boven Regge worden vergraven tot een , meanderende waterloop met daaromheen brede overstromingsvlakten. Een paar keer per jaar zullen deze overstromingsvlakten geheel of gedeeltelijk onder water komen te staan.  In het deelgebied Enter zal het grondwerk worden afgerond en bij voldoende neerslag zal daar ook de beplanting en de afrasteringen geplaatst worden.

Veiligheid

Het werkterrein is afgezet met borden en hekken. Echter merken we dat het werk veel bekijks krijgt van mensen, die soms ook het werkterrein betreden. Er rijden er nog steeds grote machines rond en er zijn er nog percelen waarop het gevaarlijk lopen is. Vanaf de betonfietspaden kunt u, zonder het werkterrein te betreden, veilig een goed beeld krijgen van de werkzaamheden. Benedenstrooms de Wierdenseweg, in het gebied Leijerweerd, is het werk grotendeels klaar. De oeverbegroeiing  langs het fietspad is daar gesnoeid zodat daar de nieuwe Regge vanaf het fietspad mooi te zien is.

Inloopspreekuur

Mocht u vragen of interesse hebben dan is er nog een inloopspreekuur op dinsdag 18 december 2018 tussen 11 en 12 uur in de directiekeet aan de kruising Ypeloweg met de Lagedijk. Tijdens dat inloopspreekuur zal de omgevingsmanager van Baks Civiel- en cultuurtechniek dhr. Jan Schoot Uiterkamp, tel 06-54922412, aanwezig zijn om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Gezien de geringe belangstelling voor de inloopspreekuren worden er met ingang van 1 januari 2019 geen inloopspreekuren meer georganiseerd, maar kunt u telefonisch een afspraak maken met dhr. Jan Schoot Uiterkamp.