Respect voor plant en dier tijdens graafwerkzaamheden


Ten zuiden van de Bornerbroekse weg, in De Mors, zijn sinds enkele weken graafmachines bezig om percelen grond af te graven. Tractoren voeren de grond af naar boeren in de buurt. Hierbij houden we rekening met de planten en dieren in het gebied. De beheerders van het Reggedal Enter doen er, samen met ons en de aannemer, alles aan om de dieren rust te bieden tijdens de werkzaamheden.

Dotterbloemhooiland

Het afgraven heeft als doel om vochtig hooiland te ontwikkelen. Vochtig hooiland, ook wel dotterbloemhooiland genoemd, kwam vroeger algemeen voor langs de Regge; het waren de drassige delen waar eenmaal per jaar gehooid kon worden. Na het afgraven wordt er maaisel uitgezaaid van het Mokkelengoor bij Ypelo. Hierdoor kunnen soorten als de koekoeksbloem, grote ratelaar, brede orchis en de geelbloeiende dotterbloem terugkomen in het gebied.

Werken in fases: veiliger voor jonge dieren

Het afgraven van de percelen gebeurt in fases. Hiervoor is gekozen omdat er in deze periode vogels in de vegetatie broeden en er jonge haasjes en reekalveren liggen. Doordat we in fases werken, wordt niet in één keer alles gemaaid en blijft er dus plek over om de kleine dieren groot te brengen. Daarnaast wordt er altijd, voordat we starten met werken, met een drone geïnventariseerd op jonge dieren. Ook maait de aannemer uit voorzorg van binnen naar buiten zodat eventueel toch nog aanwezige dieren naar de buitenkant van het perceel kunnen ontsnappen en dekking kunnen zoeken in de stroken die hiervoor speciaal zijn blijven staan.

Hoe kunt u zelf meehelpen?

Evert Dijk (Landschap Overijssel): “Zelf kunt u de planten en dieren ook helpen. Laat bijvoorbeeld niet de honden struinen door de stroken die speciaal voor het jonge grut bedoeld zijn en blijf zelf ook op wegen en paden. Met een beetje respect voor de natuur maken we samen het Enters Reggedal mooi!”

Inloopspreekuur

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur is de omgevingsmanager Jan Schoot Uiterkamp aanwezig in de directiekeet aan de kruising Ypeloweg/Lagedijk. Telefonisch contact kan ook via 06-54922412.