Starthandeling Reggedal Enter


Samen met onze partners herstellen we de natuurlijke loop van de rivier de Regge. Hiermee ontstaat een betere balans tussen waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) en waterafvoer. Goede waterstanden voor de landbouw en natuur staan daarbij voorop.

Ook is er veel oog voor recreatie; denk aan de Enterse zomp. Donderdagmiddag 25 januari is de aftrap van de werkzaamheden gegeven. Bestuurders (o.a. Nettie Aarnink, Hester Maij en Diane Span) en beheerders (o.a. Landschap Overijssel, Stichting Enters Reggedal, De Paswever, Exoo B.V.) waren aanwezig om met het zetten van de handen in beton de samenwerking te bekrachtigen.

Nettie Aarnink, lid van het dagelijks bestuur van ons waterschap kijkt uit naar de start van de werkzaamheden: “2017 stond in het teken van voorbereidingen. Van het definitief ontwerp vaststellen tot de aanvraag van vergunningen en de keuze voor een aannemer: er is een hoop werk verzet. Dankzij goede samenwerking met onze partners en de inwoners van het gebied, kan nu de schop de grond in.”