Volop bedrijvigheid in het gebied Reggedal Enter


Leijerweerd en Twickelervaart

In het Leijerweerd, benedenstrooms de Wierdenseweg, worden de dammen in de oude Regge gemaakt en de nieuwe meanders (lussen) van de Regge verbonden met de oude Regge.

In de Regge net voorbij de brug in de Werfstraat wordt gewerkt aan de vispassage. Het is voor vissen niet mogelijk om daar de stuw stroomopwaarts te passeren. Daarom komen hier vijf kleine stuwtjes waar de vissen tegenop kunnen zwemmen. Momenteel ziet u alleen nog de stuwtjes. De nieuwe Regge zal hier de komende weken gegraven en op aangesloten worden.

Het deel van de Regge waar deze zomer de zomp heeft gevaren (tussen de Lee en de brug in de Ypeloweg) wordt komende tijd ook onder handen genomen. Dit zal nog wel even wennen worden want hier worden veel bomen gekapt voor de verlegging van de Regge en het graven van uiterwaarden. Een aantal bomen wordt gespaard en komende herfst/winter wordt een groot aantal nieuwe houtwallen, bomen en struiken aangeplant.

Veiligheid

Het werkterrein is verboden terrein en het is afgezet met borden en hekken. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen zijn er toch mensen die het werkterrein betreden. Projectleider Jan van Klompenburg: “Het is heel begrijpelijk dat de mensen de werkzaamheden van dichtbij willen bekijken. Maar voor uw eigen veiligheid en onze gemoedsrust: kom alstublieft niet achter de borden en hekken. In het nu al mooie natuurterrein rijden nog steeds grote machines en zijn er gronden en drassige percelen waar het gevaarlijk is om op te lopen. Vanaf het fietspad kunt u zonder het werkterrein te betreden op een veilige manier een goed beeld krijgen van de werkzaamheden”.


Vragen?

Mocht u vragen of interesse hebben, er worden in de oneven weken spreekuren georganiseerd in de directiekeet aan de kruising Ypeloweg met de Lagedijk op dinsdag tussen 11 en 12 uur. Tijdens deze inloopspreekuren zal de omgevingsmanager van Baks Civiel- en cultuurtechniek, de heer Jan Schoot Uiterkamp (tel 06-54922412) aanwezig zijn om informatie te geven en vragen te beantwoorden.