Werkzaamheden Reggedal Enter gestart


Eind januari zijn de eerste werkzaamheden voor Reggedal Enter gestart. Wij werken hier samen met verschillende partners aan een meer natuurlijke inrichting van het Reggedal.

In het verleden zijn bij het kanaliseren van de Regge bomen geplant op de kades. Om een natuurlijker loop te realiseren, moeten deze bomen gekapt. Aannemer Baks is gestart met het kappen van de bomen in het deelgebied Binnengait (tracé ten zuiden van de A1) en nabij Enter. In de nieuwe inrichting komt daarvoor een aanzienlijk grotere oppervlakte aan bomen en bos terug. Aan de Ypeloweg is inmiddels een start gemaakt met de eerste nieuwe aanplant.

Omgevingsmanager

Aannemer Baks uit Borculo voert de werkzaamheden in Reggedal Enter uit. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Jan Schoot Uiterkamp. Hij is te bereiken via 06-54922412 Vanaf medio maart houdt de aannemer wekelijks een inloopspreekuur. Het tijdstip en de plaats daarvan maken we bekend via onze app en website.

Volg ons online

De werkzaamheden in Reggedal Enter kunt u volgen via onze app. Deze kunt u downloaden in de stores onder de naam ‘Reggedal Enter’. Vanaf heden kunt u met de app in het gebied zeven paaltjes scannen. Na het scannen start een kort filmpje met informatie over die plek.