Ophaalbrug Binnengait/Kattelaar winnende idee


Op dinsdag 27 maart konden Entenaren stemmen op het beste idee voor het hout dat vrij komt bij de werkzaamheden in Reggedal Enter. Bijna 100 Entenaren volgden met groot enthousiasme de negen presentaties van de actie. De ophaalbrug Binnengait / Kattelaar kreeg aan het einde van de avond de meeste stemmen. Daarmee wordt het idee dat Jannie Jansen bedacht, verder in uitvoering gebracht. De schaapskooi met bezoekerscentrum, een idee van Erwin Maassen van den Brink eindigde op de tweede plaats. Een derde plek was er voor het klompenpad van Bieuwe, Jetske en Ruth Roelofs.

Tijdens een bijeenkomst op Landgoed Het Rheins presenteerden de initiatiefnemers hun idee. Na de presentaties konden de bezoekers en initiatiefnemers met elkaar in gesprek. Aan het einde van de avond vulden alle aanwezige Entenaren een stembiljet in met daarop hun 3 keuzes.

Ophaalburg Binnengait / Kattelaar

Het idee van Jannie Jansen gaat terug tot de 18e eeuw. Toen speelde het sociale en economische leven van Enter zich rondom schippersherberg Binnengait af. Zompen werden geladen en gelost, vrachten overgeladen op karren, borrels geschonken in de herberg en tol geheven op de ophaalbrug. In 2014 is de oude langritschuur bij Binnengait opgeknapt en opengesteld. Met het winnende idee voor de actie Hout Moet Houd Moed wordt nu gekeken hoe de ophaalbrug in ere te herstellen.

Hout moet houd moed!

In het najaar van 2017 konden inwoners ideeën insturen voor een deel van het hout dat vrijkomt in het Reggedal. Dit leverde maar liefst 20 creatieve inzendingen op. Tijdens een expertmeeting op 17 januari gingen de inzenders met deskundigen in gesprek over de haalbaarheid van hun idee. Op de verkiezingsavond op 27 maart stonden de overgebleven ideeën centraal.

Hout langs de Regge

Wij werken samen met verschillende partijen aan een klimaatbestendige Regge. Er worden onder andere bomen gekapt, zodat de rivier weer ruimte krijgt om te meanderen. De actie Hout moet, Houd moed is bedacht door een groep inwoners, samen met ons waterschap en provincie Overijssel. Volgens hen konden Enternaren zelf het beste bedenken, wat te doen met het hout dat gekapt wordt. Het idee met de meeste stemmen wordt daadwerkelijk uitgevoerd.