Rheezermaten


De herinrichting van het gebied Rheezermaten is onderdeel van het programma Ruimte voor de Vecht. Vanuit dit programma werken diverse partners in het Vechtdal samen om de Overijsselse Vecht veilig te houden en het wonen, werken en recreëren in het Vechtdal aantrekkelijker te maken. In het gebied Rheezermaten richten we delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw in, met nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en  ontstaan mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur. In het winterbed zijn de maatregelen gericht op het beter vasthouden van water, dit ook om de trilvenen in dit gebied te behouden/versterken. Ook leggen we recreatieve voorzieningen aan, zoals fiets- en voetpaden en uitkijkpunten.

Uitvoering

De uitvoering van het project start voorjaar 2020. Aannemingscombinatie Bouwhuis-NONAK voert de werkzaamheden uit. Heeft u vragen/opmerkingen over het project? Dan kunt u terecht bij de omgevingsmanager (voor zijn contactgegevens, kijk bij projectinformatie).

Dronebeelden werkzaamheden Rheezermate

Mooie dronebeelden van Freddy Goosselink van de werkzaamheden aan de Rheezermate in april.

Rheezermaten in de sneeuw

Mooie dronebeelden van het gebied Rheezermaten in de sneeuw (februari 2021, beelden gemaakt door Bouwhuis-Nonak)

Aansluiten eerste meander Rheezermaten

Dronebeelden van het aansluiten van de eerste meander in het gebied Rheezermaten

Beleef de Rheezermaten

Rheezermaten is één van de 10 bijzondere plekjes langs de Vecht. Meer lezen? Kijk op de website van Vechtdal Marketing.

Contact

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met
projectleider Stef Fortkamp.

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Dinant Hommes. Zijn contactgegevens staan onder het kopje projectinformatie.

Stef Fortkamp

Stef Fortkamp

Projectleider

088 220 33 33

Projectupdates

Projectinformatie