Capaciteitsversterking bij de waterbeherende organisatie in Ho Chi Minh City


Het NWB Fonds heeft goedkeuring gegeven aan een project om de capaciteit van het ‘Steering Centre for Urban Flood Control' in Ho Chi Minh City in Vietnam te versterken. In dit project gaan vijf waterschappen kennis uitwisselen met experts in Ho Chi Minh City, het vroegere Saigon.

Vietnamese partner organisatie

In de miljoenenstad Ho Chi Minh City is de wateroverlast afgelopen jaren flink toegenomen en ook zoetwatervoorziening staat onder druk. Om deze waterproblemen te verminderen is in 2008 een nieuwe waterbeherende organisatie opgericht. Dit ‘Steering Centre for Urban Flood Control (SCFC)' heeft als belangrijkste taken het beschermen tegen wateroverlast en overstromingen en het zuiveren van afvalwater. Het lijkt wat dat betreft op een waterschap in Nederland. Om tot duurzame oplossingen te komen voor de waterproblematiek in de stad, doen de Vietnamese autoriteiten een beroep op Nederlandse kennis en kunde. Nederlandse overheden, bedrijven, kennisinstellingen en NGOs zijn in Vietnam in verschillende projecten en programma's actief. De Nederlandse waterschapsorganisatie is daarbij een natuurlijke partner voor het SCFC.


Trainingen

Centraal in dit project staat het uitwisselen van kennis op het vlak van operationeel waterbeheer. Uit een verkenning van de trainingsbehoeften blijkt dat het ‘Steering Centre for Urban Flood Control' vooral op dit vlak haar capaciteit wil versterken. In een vijftal trainingen zal aandacht worden besteed aan de thema's:

  • Watermanagement en leiderschap (strategische planning)
  • Management van overstromingsrisico's
  • Projectmanagement
  • Financieel management en planning
  • Ontwikkeling en management van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Wij zijn verantwoordelijk voor het algemene management van het project. De activiteiten worden ondersteunt vanuit de Universiteit Twente en de Vietnamese vestiging van Royal HaskoningDHV. Het project wordt mede gefinancierd door het NWB fonds, een speciaal voor internationale activiteiten van waterschappen opgericht fonds van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB).