Stadsbeek Enschede


Om wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen, wordt er in Enschede een nieuwe beek aangelegd: De Stadsbeek. De gemeente Enschede werkt hierbij samen met ons waterschap, woningcorporaties en omwonenden. Het project zal worden uitgevoerd in verschillende fases.

Stadsbeek1

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Enschede Sylvia Schot-Vos.

Sylvia Schot-Vos

Gemeente enschede

Projectleider gemeente Enschede

053 481 81 81

Project updates

Project informatie

Meer informatie en nieuwsbrieven

Op de websitepagina van de gemeente Enschede over de Stadsbeek vindt u meer informatie en de nieuwsbrieven.

Samenwerking en subsidie

De gemeente Enschede werkt in dit project samen met het Waterschap, de Provincie, de woningcorporaties en bewoners.

interr