Herstelmaatregelen Stuw de Haandrik


Afgelopen zomer zijn er bij stuw de Haandrik problemen ontstaan als gevolg van de langdurige droogte en daardoor de lage waterstand. Aan de benedenstroomse zijde ontstonden wellen/bronnetjes met zanduitspoeling. In dezelfde zomerperiode zijn ook al diverse maatregelen genomen om de problemen op korte termijn aan te pakken. Dit waren echter tijdelijke maatregelen.

Vanaf woensdag 14 november worden er definitieve herstelmaatregelen uitgevoerd bij stuw de Haandrik, zodat voor langere tijd de stabiliteit en waterafvoerende werking van de stuw is verzekerd. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze werkzaamheden en houden we u gedurende de werkzaamheden op de hoogte van wat er zoal gebeurd. De planning is dat de werkzaamheden met vier weken zijn afgerond. Een en ander is echter afhankelijk van het weer en de waterafvoer. Bij teveel waterafvoer kan er namelijk niet aan de stuw worden gewerkt en wordt het werk tijdelijk stil gelegd.

Contact

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de projectleider Henk Brink.

Henk Brink

Henk Brink

Projectleider

088 220 33 33

Project updates

Project informatie

Haandrik water

Bijzonderheden

Met de herstelmaatregelen aan de stuw zijn we als waterschap nu aan het werk in een periode waarin normaliter geen werkzaamheden gepland mogen worden. Normaliter wil je in een periode van hoogwater de afvoer zo min mogelijk belemmeren. Omdat we als waterschap echter ook de komende winter de werking van de stuw willen garanderen en de eerder genomen maatregelen tijdelijk waren zijn we genoodzaakt de herstelmaatregelen nu uit te voeren. Dit hebben we niet eerder kunnen doen aangezien we eerst onderzoek moesten doen om te zien welke definitieve maatregelen nodig waren.