Na 100 jaar geen daglicht gezien te hebben…


Sinds afgelopen woensdag 21 november zijn de bovenstroomse (de kant waar het water richting de stuw gaat) werkzaamheden van de herstelmaatregelen voor Stuw De Haandrik in de Vecht van start gegaan.

Er is hard gewerkt om een damwand te plaatsen, om de toestroom van water naar de stuw af te sluiten. Dit is nodig om de werkzaamheden aan de stuw te kunnen uitvoeren. Het water van de Vecht wordt omgeleid via verschillende watergangen, vistrap en indien nodig het waterbergingsgebied vlak voor de stuw.

Dinsdag 27 november is begonnen om het water tussen de stuw en damwand weg te pompen. En na 100 jaar geen daglicht te hebben gezien laat het metselwerk van de stuw zich zien.