Na 100 jaar voet op de bodem bij stuw De Haandrik


Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het herstel van de stuw De Haandrik. Voor het eerst in 100 jaar staan er er weer mensen op de bodem van de stuw. In de zomer werd geconstateerd dat er water onder de stuw doorstroomde en zand wegspoelde. Er is destijds bij de bouw van de stuw goed vakmanschap geleverd, maar door de tand des tijds en de gevolgen van de droogte spoelde er steeds meer zand uit waardoor holle ruimtes onder de stuw zijn ontstaan.

Uitzending RTV Oost stuw de Haandrik in Overijssel Vandaag.

Door het bouwteam (medewerkers waterschap en aannemer van Heteren) is hard gewerkt. Aan weerszijden van de stuw zijn tijdelijke damwanden geplaatst om het water tegen te houden. Hierna kon de stuw drooggezet worden. Inmiddels is aan de hoogwaterzijde een stalen scherm 9 meter diep de bodem in getrild. Komende week wordt tussen dit scherm en de stuw een waterdichte betonnen vloer gestort. In de stuwvloer zijn gaten geboord om beton in de holle ruimtes onder de vloer te injecteren. Hierdoor is de fundering zo goed mogelijk hersteld en is de stuw weer stabiel.

Aan de laagwaterzijde is op de bodem een zanddichte folie en hierop vervolgens stortsteen aangebracht. Door deze maatregelen kan er geen water meer onder de stuw doorstromen en wordt voorkomen dat zand wegspoelt. Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om het metselwerk wat zich normaal onder water bevindt, waar nodig te herstellen.

Het water van de Vecht wordt omgeleid via o.a. het Afwateringskanaal, Lutterhoofdwijk, kanaal Coevorden-Almelo, de vistrap om de Haandrik en indien nodig het waterbergingsgebied vlak voor de stuw.Dinsdag 27 november is begonnen met de werkzaamheden. Voor de Kerst is het werk gereed en kan het water weer over de stuwkleppen stromen. Verwacht wordt dat stuw De Haandrik weer minimaal 25 jaar gebruikt kan worden.