Informatiebijeenkomst brug en stuw bij Junne


Op dinsdag 8 september 2020 organiseren waterschap Vechtstromen en gemeente Ommen een informatiebijeenkomst om u te informeren over de stand van zaken van de plannen voor de stuw en brug bij Junne.

Informatiebijeenkomst: stand van zaken stuw en brug bij Junne

Voor de stuw is de planning gewijzigd: in verband met extra tijd die nodig is voor de vergunningprocedures voor de droogzetvoorziening wordt niet in 2020, maar in 2021 de stuw onderzocht. Voor de brug zijn in de afgelopen periode de onderdelen voor de omgevingsvergunning uitgewerkt: de inpassing van de brug in de omgeving, het ontwerp van de brug en de bijbehorende zaken zoals verkeersmaatregelen rondom de brug. Ook is gestart met de uitwerking van de passeerhavens langs de Junnerweg + Nieuwe Hammerweg en het handhavingsprotocol voor het juiste gebruik van de brug. Voor zowel de stuw als de brug geven waterschap Vechtstromen en de gemeente Ommen u op dinsdag 8 september inzicht in de stand van zaken en de activiteiten die de komende periode zullen plaatsvinden. Van beide organisaties zijn de bestuurders, dhr. Stegeman (waterschap Vechtstromen) en dhr. Bongers (gemeente Ommen), aanwezig.

Bijwonen bijeenkomst kan op twee manieren

Deze informatiebijeenkomst is in verband met de coronamaatregelen anders van opzet dan eerdere bijeenkomsten. Het bijwonen van de informatiebijeenkomst kan op 2 manieren: thuis via een live videoverbinding of in de zaal van Theater de Carrousel. In verband met de veiligheid en coronamaatregelen roepen we op om de informatiebijeenkomst thuis te volgen via de livestream.

De liveverbinding heeft geen beperking qua aantallen bezoekers en biedt aan iedereen de kans om de bijeenkomst veilig bij te wonen. Bij het thuis volgen van de bijeenkomst kijkt u via een beveiligde videoverbinding mee met de presentatie en vragenronde op uw computer of tablet. U kunt uw vragen dan gemakkelijk via een onlinevragenformulier met ons delen.

Programma

Het programma is als volgt:

19.45 uur Inloop via livestream en in de zaal

20.00 uur Presentatie stand van zaken en toekomstige activiteiten brug en stuw onder leiding van avondvoorzitter dhr. Van Zundert

20.30 uur Gelegenheid voor het stellen van vragen

21.00 uur Informatiemarkt in Carrousel en inzicht in informatie via livestream

Informatiebijeenkomst via livestream

Via een live videoverbinding volgt u de informatiebijeenkomst vanuit huis. Dit werkt als volgt:

  • U meldt zich voor deelname aan door uw naam en emailadres met e-mailonderwerp ‘aanmelden livestream’ te sturen naar brugstuwjunne@wegaanlive.nl vóór donderdag 3 september 2020, 09.00 uur.
  • U ontvangt op maandag 7 september een email, op het opgegeven emailadres, met een link naar de locatie van de livestream.
  • Op dinsdag 8 september vanaf 19.45 uur kunt u via bovengenoemde link deelnemen aan de informatiebijeenkomst. Om 20.00 begint de presentatie.
  • Indien u een vraag heeft voor de vragenronde, dan kunt u deze gemakkelijk met ons delen door het vragenformulier in te vullen die bij de livestream wordt getoond. Uw vraag wordt dan anoniem tijdens de vragenronde in de zaal herhaald en beantwoord.
  • Voor het volgen van de informatiebijeenkomst via de videoverbinding heeft u een computer/laptop/tablet/telefoon nodig met een internet- of wifiverbinding.

Informatiebijeenkomst in de zaal

Geeft u de voorkeur aan het bijwonen van de bijeenkomst in de zaal? Dit is na aanmelding mogelijk. De basisregels van het RIVM gelden ook hier. Denk aan het houden van 1,5m afstand tot andere bezoekers, hoesten en niezen in uw elleboog en het gebruik van de desinfectiegel die aanwezig is. Mocht u klachten hebben, blijf dan thuis en kom niet naar de informatiebijeenkomst. U kunt de bijeenkomst dan thuis volgen via de livestream.

U kunt zich als volgt aanmelden voor de zaal:

  • Stuur uw naam en emailadres met e-mailonderwerp ‘aanmelden zaal’ naar brugstuwjunne@wegaanlive.nl  vóór donderdag 3 september 2020, 09.00 uur.
  • Vermeld in de email ook met hoeveel mensen uit uw huishouden u deelneemt.
  • We bewaren uw contactgegevens tot 2 weken na de informatiebijeenkomst voor eventueel contactonderzoek in geval van een coronabesmetting. Hierna worden deze gegevens vernietigd.
  • U ontvangt uiterlijk maandag 7 september een bevestigingsmail van uw aanmelding.
  • Op dinsdag 8 september vanaf 19.45 uur kunt u inlopen in de zaal. Om 20.00 begint de presentatie.

In verband met de coronamaatregelen heeft de zaal minder capaciteit. Bij voorkeur komt u met 1 persoon per huishouden. In verband met de veiligheid roepen we ook op om de informatiebijeenkomst thuis te volgen via de livestream.

Informatiemarkt

Aansluitend aan de informatiebijeenkomst is er een informatiemarkt. Net zoals bij eerdere bijeenkomsten, kunt u hier in gesprek met medewerkers van het waterschap en de gemeente over de stuw en de brug. U kunt alleen of met uw huisgenoten deelnemen aan de informatiemarkt; we verzoeken u te wachten op de aangegeven locatie tot er een medewerker beschikbaar is die u naar de markt brengt. Deze werkwijze is anders dan bij eerdere informatiemarkten, maar is noodzakelijk in verband met de coronamaatregelen.

Voor diegene die via de livestream de bijeenkomst volgt, stellen we de tekeningen en stukken van de informatiemarkt op 8 september vanaf 21.00 uur online beschikbaar op de website www.wegaanlive.nl/brugstuwjunne . Ook mensen die in de zaal aanwezig waren kunnen online de stukken thuis nog eens bekijken. De presentatie en vragenronde wordt hier ook aan toegevoegd, zodat u de presentatie ook op een later moment kunt bekijken. De website blijft beschikbaar tot en met 30 september; daarna zijn de stukken terug te vinden op de website van de gemeente (www.ommen.nl/brug-junne ) en het waterschap (www.vechtstromen.nl/buurt/projecten/stuwjunne ).

Vragen na de bijeenkomst

Indien u na het bekijken van de stukken nog vragen hebt of ook graag in gesprek wilt met medewerkers van waterschap en/of gemeente, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Wieke Wisselink (wwisselink@avecodebondt.nl of 06-51240597). Zij zorgt voor een antwoord of een gesprek. Op deze manier hopen we al uw vragen te beantwoorden, op 8 september of daarna.

Tot slot

Mochten de richtlijnen van het RIVM wijzigen, dan kan het zijn dat we genoodzaakt zijn de informatiebijeenkomst te wijzigen of volledig en alleen via een livestream verzorgen. In dat geval wordt u hierover geïnformeerd.


Projectpagina

stuw junne