Gezenderde vissen in de Vecht leveren nieuwe inzichten op

Gepubliceerd op 13 november 2019

De Overijsselse Vecht is een belangrijke trekroute voor vissen. In het project Swimway Vecht wordt over meerdere jaren onderzoek gedaan naar de trek van vissen (vismigratie) op deze gestuwde rivier. Zo kunnen we zien hoe de vissen zich over de rivier bewegen en waar bijvoorbeeld nog knelpunten zitten. Om dit te onderzoeken vangen en zenderen we vissen die van nature grote afstanden afleggen. Denk hierbij aan vissen als de zeeforel en de paling. Het project is alweer 2 jaar op stoom, tijd voor een update.

Nieuwe inzichten

In 2018-2019 zijn er 70 vissen die stroomopwaarts wilden zwemmen voorzien van een zender: 1 zeeforel en 69 windes. Ook zijn er meer dan 30 ontvangers in de Vecht geplaatst, ook in Duitsland en in andere wateren, die de signalen van de vissen met een zender oppikken.

In het najaar van 2019 zijn we begonnen met het gericht vangen van zeeforel. Een vis die stroomopwaarts over de rivier trekt. We hebben er ondertussen al 5 gevangen en de fuik staat nog steeds. Daarnaast is er gericht op de lastig te vangen kwabaal gevist en het ene exemplaar dat is gevangen is ook van een zender voorzien. Ook als het gaat om vissen die stroomafwaarts richting zee trekken zijn we druk bezig. Dit jaar hebben we 30 schieralen (alen die richting zee willen om daar voor nageslacht te zorgen) gevangen, gezenderd en in Duitsland uitgezet. We gaan kijken of ook deze vissen allemaal de zee bereiken en waar ze mogelijk op problemen stuiten.

Sportvisserij Nederland heeft haar handen vol aan het verwerken van alle data. We zien bijvoorbeeld al verschil in het trekgedrag bij verschillende waterafvoeren en temperaturen. Ook zien we verschil in de tijd die vissen nodig hebben om een bepaalde stuw te passeren. Verder zien we dat elke vis zijn eigen patronen volgt.

Houting

We hebben onderzoek gedaan naar de hoeveelheid vis bij Vechterweerd en we kwamen er hierbij achter dat er heel veel houting de Vecht op wil zwemmen. Een vissoort die in de vorige eeuw nog uitgestorven was in Nederland. Aan het eind van dit jaar gaan we met zogenaamde zalmsteken ook deze vissoort vangen, zenderen en volgen. Dit levert ons hopelijk ook nieuwe inzichten op.

Samenwerking

Swimway Vecht is een deelproject van het programma LIFE IP Deltanatuur. We werken hierbij samen met waterbeheerders en hengelsportorganisaties langs de gehele Vecht, dus ook met waterschap Drents Overijsselse Delta en onze Duitse partners. Daarnaast krijgen we veel hulp van betrokken vrijwilligers.


Meer informatie?

Op de hoogte blijven van Swimway Vecht? Neem eens een kijkje op de facebookpagina of meld je aan voor de nieuwsservice.