Project Swimway Vecht gestart!

Gepubliceerd op 11 oktober 2018

Op donderdag 27 september is tijdens het grensoverschrijdende Vechtsymposium “de Vecht verandert” in Hardenberg officieel het project Swimway Vecht gestart. Diverse Nederlandse en Duitse partners ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst. Het is een deelproject van de actie vismigratie in grote wateren/rivieren van de betrokken waterschappen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR), hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) en Vechtstromen (WVS (waterschap Vechtstromen)) en maakt weer onderdeel uit van het programma LIFE IP Deltanatuur.

Vismigratieroutes in kaart gebracht, onderzocht en geëvalueerd

In het project worden bestaande vismigratieroutes tussen zee en de grote wateren / rivieren in kaart gebracht, onderzocht en geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten worden maatregelen geformuleerd die nodig zijn om te komen tot het optimaal bereikbaar maken van leefgebieden. Swimway Vecht is 1 van de 4 landelijke projecten rond het thema vismigratie en wordt getrokken door waterschap Vechtstromen.

Migratieroute Vecht

In 2017 zijn een tiental partners opgezocht die gezamenlijk gaan over vismigratievoorzieningen op de route van de Waddenzee tot de bronnen in Duitsland. De Vecht is daarbij een zeer belangrijke migratieroute. Er is met de partners een plan opgesteld waarin beschreven staat wat we de komende jaren willen weten en hoe we het onderzoek gaan optuigen dat antwoord gaat geven op die vragen. De hoofdvragen zijn, hoe de Vecht als vismigratierivier functioneert en waar de knelpunten zitten waar acties op gezet moeten worden. Het project duurt vier jaar en financiering komt van het programma LIFE IP Deltanatuur maar ook de vele partners investeren naast tijd ook geld. De combinatie van middelen leidt tot een waardevol onderzoek.

Constructieve samenwerking met verschillende partners

In het najaar 2018 zal worden gestart met de twee grootste onderzoeken. De samenwerkingsovereenkomst betekent vooral dat de gezamenlijke partners toezeggen zich in te spannen om het plan uit te voeren de komende vier jaar. Het beoogde effect is een constructieve samenwerking met de verschillende partners van het deelproject Vismigratie in grote wateren/rivieren als onderdeel van het programma LIFE IP Deltanatuur.

De partners in het project Swimway Vecht: Waterschap Drents Overijsselse Delta, Rijkswaterstaat Nederland, Sportvisserij Oost Nederland & Sportvisserij Nederland, Hogeschool van Hall Larenstein, Bezirksregierung Münster, LAVES -  - Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz

und Lebensmittelsicherheit, NLWKN – Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Landesfischereiverband Westfalen und Lippe e.V. Landesfischereiverband Weser-Ems e.V., Sportfischerverein Nordhorn e.V. , Kreis Steinfurt, Landkreis Grafschaft Bentheim


Programma LIFE IP Deltanatuur (2016-2022)

Met het programma LIFE IP Deltanatuur onderzoeken we de botsende belangen. Wat is ieders rol en verantwoordelijkheid en hoe zijn die te verbinden? Om tenslotte tot gezamenlijke oplossingen te komen. We broeden plek voor plek op natuurinclusieve plannen en programma’s. Dit zijn de kraamkamers van integrale gebiedsvisies. Zo ontstaan er nieuwe ideeën en organiseren we een kruisbestuiving tussen partijen. We streven naar een symbiose van natuur, mens en maatschappij.

Samen met alle partners geeft het programma LIFE IP Deltanatuur een impuls aan de ontwikkeling van waardevolle deltanatuurgebieden in Nederland.

Diverse partners tekenden de samenwerkingsovereenkomst tijdens het grensoverschrijdende Vechtsymposium in Hardenberg, waardoor Swimway Vecht officieel gestart is.