Vechtrijk Gramsbergen


Met een nieuwe inrichting langs de Vecht, keert Gramsbergen het gezicht weer naar de rivier. Samen met inwoners en betrokkenen maken gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen een plan voor dit gebied. Het gezamenlijke doel: een waterrijk gebied langs de Vecht voor wandelen, fietsen, varen en om natuur te beleven met behoud van de huidige landbouw.

Het gebied langs de Vecht bij Gramsbergen ligt tussen de Hardenbergse wijk Baalder en de Haandrik, met uitzondering van de Loozensche Linie. Het is de bedoeling om ook de voormalige zandwinningsplas Gat van Joosten in het plan mee te nemen.

Er zijn allerlei ideeën en wensen, maar het concrete plan gaan we samen met inwoners en met betrokken partijen zoals grondeigenaren, Stadsbelang en plaatselijk belangen uitwerken in verschillende sessies.

Per abuis is in de Toren van woensdag 14 april jl. een onjuiste datum genoemd voor een informatiebijeenkomst over Vechtrijk Gramsbergen. Die bijeenkomst zal niet op 19 april 2021 plaats vinden, maar op een later moment. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

VechtrijkGramsbergen-Logo-FC-2019

Dronebeelden Vechtrijk Gramsbergen

Contact

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met
Marion Geerink (projectleider waterschap Vechtstromen) via 088-2203333 of Martijn Spoolder (projectleider gemeente Hardenberg) via 14-0523.

Projectupdates

Projectinformatie