Bedenk een mooie projectnaam en win!


Voor het project ‘Inrichting winterbed Vecht Gramsbergen’ zijn waterschap Vechtstromen en gemeente Hardenberg op zoek naar een mooie projectnaam.

Over het project

Met een nieuwe inrichting langs de Vecht, keert Gramsbergen het gezicht weer naar de rivier. Samen met inwoners en betrokkenen maken gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen een plan voor dit gebied. Het gezamenlijke doel: een waterrijk gebied langs de Vecht voor wandelen, fietsen, varen en om natuur te beleven met behoud van de huidige landbouw.

Afgelopen maandag 1 april was er een eerste bijeenkomst in De Binder in Gramsbergen. Zo’n 170 belangstellenden waren hierbij aanwezig. Hierbij is informatie over het project gedeeld en zijn de eerste wensen en ideeën over het project opgehaald.

Samen een plan voor het gebied maken

Inwoners en betrokken organisaties, scholen en ondernemingen kunnen dus actief meedenken aan een plan voor de inrichting van het gebied langs de Vecht. Het is de bedoeling dat het plan begin volgend jaar definitief wordt. Daarna begint de verdere uitwerking en voorbereiding van verschillende deelprojecten die (in fasen) de komende jaren worden uitgevoerd. U kunt meewerken aan het opstellen van het plan. Dat kan door u op te geven om mee te doen aan de werksessies. Stuur een mail naar vechtgramsbergen@hardenberg.nl om u aan te melden of voor meer informatie.

Naam project

Wat vindt u een goede naam voor het project? U kunt uw idee tot maandag 22 april aanstaande mailen naar vechtgramsbergen@hardenberg.nl.

Leden van de projectgroep maken een selectie uit de inzendingen. In deze projectgroep zitten ook vertegenwoordigers van onder andere Staatsbosbeheer, LTO (land en tuinbouw organisatie), Stadsbelang Gramsbergen en de plaatselijk belangen. Wim Stegeman, lid dagelijks bestuur waterschap Vechtstromen en wethouder Alwin te Rietstap kiezen vervolgens de winnende naam.

Win een mooie prijs

De bedenker van de naam wint een mooie prijs, namelijk een arrangement voor twee bij de Mommeriete in Gramsbergen!