Informatieavond project Vechtrijk Gramsbergen op 20 januari

Gepubliceerd op 15 januari 2020

Op maandagavond 20 januari vindt er weer een informatieavond plaats over het project Vechtrijk Gramsbergen. De avond zal plaatsvinden in De Binder in Gramsbergen. De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur.

Op 1 april 2019 is tijdens een eerste informatieavond een start gemaakt met een project waarin we samen met betrokkenen zullen komen tot een plan voor de nieuwe inrichting voor de Vecht rondom Gramsbergen. In verschillende werksessies zijn de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen samen met ontwerpbureau Eelerwoude en betrokken bewoners aan de slag gegaan.

Tijdens de informatieavond op 20 januari zullen waterschap en gemeente de resultaten presenteren: we geven een terugkoppeling op de werksessies en de opgehaalde input en hoe dit is verwerkt tot een inrichtingsschets. De informatieavond zal ongeveer een uur duren.

Meer informatie over het project: www.vechtstromen.nl/vechtrijkgramsbergen.