Informatieavond Vechtrijk Gramsbergen op 7 oktober

Gepubliceerd op 26 september 2019

Op maandag 7 oktober vindt er weer een informatieavond plaats in De Binder in Gramsbergen over het project Vechtrijk Gramsbergen. Het afgelopen half jaar zijn gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen samen met ontwerpbureau Eelerwoude en betrokken inwoners in werksessies aan de slag gegaan om een plan op te stellen voor een nieuwe inrichting van de Vecht rondom Gramsbergen. Op de informatieavond presenteren we de eerste ideeën die er zijn voor de inrichting van het gebied en gaan we in op de vervolgstappen van het project.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee voor u klaar in dorpshuis De Binder in Gramsbergen. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur.

Voorlopige inrichting van het gebied

In april vond een eerste openbare informatieavond plaats, waar verschillende wensen en ideeën voor het gebied zijn opgehaald. Daarna zijn er twee werksessies geweest met een afvaardiging van zo’n 30 betrokken inwoners, waarin deze wensen en ideeën concreter zijn gemaakt en waarin is nagedacht over de inrichting het gebied. Ook zijn er nog een aantal keuzes die voorliggen. Ontwerpbureau Eelerwoude deelt het resultaat van deze werksessies op de informatiebijeenkomst op 7 oktober. Op deze avond heeft u de gelegenheid om te reageren op de ideeën die er en de keuzes die nog voorliggen. Ook zal er aandacht zijn voor de thema’s ontstening, varen op de Vecht en de relatie landbouw en natuur. Medewerkers van gemeente, waterschap en Eelerwoude zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 19.00 uur - inloop
  • 19.30 uur - toelichting door projectleiders Marion Geerink en Jan-Arie van Berkum
  • 19.45 uur - toelichting door Eelerwoude
  • 20.00 uur - informatiemarkt met presentatie van de ideeën voor de inrichting van het gebied
  • 21.30 uur - einde van de informatieavond

Over Vechtrijk Gramsbergen

Met een nieuwe inrichting van het gebied langs de Vecht, keert ook Gramsbergen het gezicht naar de rivier. Het gebied biedt veel mogelijkheden voor water, beleving en natuur. Het gaat om de Vecht en haar uiterwaarden tussen de Hardenbergse wijk Baalder en de Haandrik. Ook de voormalige zandwinningsplas Gat van Joosten wordt bij het plan betrokken. Een haventje, wandel- en fietspaden en meer ruimte voor water moeten zorgen voor een aantrekkelijke verbinding tussen Gramsbergen en de Vecht. Daarnaast is er aandacht voor natuur-inclusieve landbouw.