Vechtrijk Gramsbergen op weg naar een schetsontwerp

Gepubliceerd op 31 oktober 2019

In het project Vechtrijk Gramsbergen zijn we op weg naar een schetsontwerp. In deze update vertellen we waar we nu staan en wat er de komende tijd gaat gebeuren.

Terugblik informatieavond 7 oktober

Op maandagavond 7 oktober vond de tweede informatieavond van Vechtrijk Gramsbergen plaats. Tijdens deze informatieavond werd gedeeld wat er tijdens de eerste twee werksessies is bedacht en besproken. De werksessies resulteerden in een ruwe uitwerking van ideeën, maar er waren ook nog dilemma’s aanwezig. De aanwezigen konden hier hun reacties op geven. Ook was er aandacht voor overkoepelende thema’s als ontstenen en varen op de Vecht. De presentatie van deze avond is te vinden op de projectpagina onder het kopje “downloads”.

De reacties van de informatieavond worden nu verwerkt in een schetsontwerp. In een derde werksessie zal dit ontwerp nog verder worden aangescherpt. Uiteindelijk volgt er begin 2020 nog een derde informatieavond, waar het schetsontwerp gedeeld zal worden. Hierna is het aan de bestuurders van gemeente en waterschap om hun reactie te geven op het schetsontwerp. Zodra de data van de 3e werksessie en informatieavond bekend zijn, worden deze bekend gemaakt. Bij de werksessies wordt in een kleinere groep nagedacht over de inrichting van het gebied. Mocht u zich hiervoor nog willen aanmelden, dan kan dat via vechtrijkgramsbergen@hardenberg.nl.

In de week voor de informatieavond is huis-aan-huis een nieuwsbrief verspreid over Vechtrijk Gramsbergen. Hierin komen verschillende betrokkenen aan het woord over het project. Heeft u deze niet ontvangen of wilt u hem nogmaals lezen? U kunt de nieuwsbrief vinden onderaan de website van Vechtrijk Gramsbergen: www.vechtstromen.nl/vechtrijkgramsbergen.

Congres Waterbeheer en Landschapshistorie: experts aan de slag met inbreng bewoners Gramsbergen

Projectleider Marion Geerink, landschapsarchitect Jantine Schinkelshoek van Eelerwoude en Jeroen van Westen, kunstenaar en bewaker van ruimtelijke kwaliteit in het Vechtpark Hardenberg en Vechtrijk Gramsbergen, hebben op dinsdag 15 oktober 2019 een tweetal workshops verzorgd tijdens een congres over Waterbeheer en Landschapshistorie. Het project Vechtrijk Gramsbergen stond centraal tijdens de workshops en de deelnemers kregen de opdracht om in groepjes in korte tijd een advies uit te brengen over hoe elementen die te maken hebben met erfgoed, cultuurhistorie en landschapshistorie een plek kunnen krijgen in het project.

De deelnemers van de workshops kwamen met uiteenlopende ideeën hoe dit te verwerken, zoals een verhalenlandschap verwerkt in een wandelrondje, creëer samenhang en verbinding tussen de verschillende landschappelijke en functionele elementen (de Vecht, het kanaal, de autoweg N34) en heb oog voor de industriële lijn aan de oostkant van Gramsbergen. Tijdens de tweede werksessie hebben we ook input gevraagd aan de bewoners van Gramsbergen: “wat verstaan jullie onder cultuurhistorie?”. De ideeën van de bewoners en de aanwezigen van de workshops worden meegenomen in het ontwerpproces.

Foto's uit het gebied

We zijn altijd op zoek naar beeldmateriaal uit het projectgebied (de Vecht tussen Baalder en De Haandrik). Heeft u mooie foto’s
van de Vecht die wij met bronvermelding mogen gebruiken in bijvoorbeeld publicaties? Dan ontvangen we die graag! U kunt
ze mailen naar vechtrijkgramsbergen@hardenberg.nl.