Vechtrijk Gramsbergen nieuwe naam voor gebied rondom Vecht Gramsbergen


Vechtrijk Gramsbergen is gekozen als de naam voor het gebied rondom Vecht Gramsbergen. Gramsbergers Truus Kassies en Bert Sloots hebben ieder afzonderlijk de naam Vechtrijk Gramsbergen aangedragen. Dinsdagavond 2 juli 2019 werd tijdens de eerste ontwerpsessie de prijs overhandigd aan de man van Truus door projectleiders Jan-Arie van Berkum van de gemeente Hardenberg en Marion Geerink van waterschap Vechtstromen. De winnaars ontvingen een arrangement bij de Mommeriete en het logo in een lijstje. Bert Sloots is met vakantie en ontvangt de prijs op een later moment.

Inrichting winterbed Vecht Gramsbergen

Voor het project Inrichting winterbed Vecht Gramsbergen waren de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen op zoek naar een mooie, passende naam. Met een nieuwe inrichting langs de Vecht, keert Gramsbergen het gezicht weer naar de rivier. Samen met inwoners en betrokkenen maken gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen een plan voor dit gebied. Het gezamenlijke doel: een waterrijk gebied langs de Vecht voor wandelen, fietsen, varen en om natuur te beleven met behoud van de huidige landbouw. De jury bestaande uit leden van de projectgroep, wethouder Alwin te Rietstap en Wim Stegeman, lid dagelijks bestuur waterschap Vechtstromen, hebben gekozen voor de naam Vechtrijk Gramsbergen. Vechtrijk Gramsbergen is de meest passende naam, omdat het een krachtige naam is, die laat zien dat het gebied rijk is aan water, natuur en recreatie. Rijk betekent ook dat we de Vecht en het gebied er omheen prachtig en kostbaar vinden.

Eerste ontwerpsessie

Inwoners van Gramsbergen konden zich opgeven om mee te denken tijdens ontwerpsessies aan een plan voor de inrichting van het gebied langs de Vecht. Dinsdagavond 2 juli werd de eerste ontwerpsessie gehouden. Na de zomer volgen nog twee ontwerpsessies.Het is de bedoeling dat het plan begin volgend jaar definitief wordt. Daarna begint de verdere uitwerking en voorbereiding van verschillende deelprojecten die (in fasen) de komende jaren worden uitgevoerd.

Meer informatie over het project Vechtrijk Gramsbergen

De komende jaren werken de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen gezamenlijk aan de ontwikkeling van gebied. Voor meer informatie over het project Vechtrijk Gramsbergen: https://www.vechtstromen.nl/buurt/projecten/vecht-gramsbergen