Baggeren in de Vecht bij Ommen


In 2016 is de Vecht bij Ommen uitgebaggerd. Vanaf de Hessel Mullertbrug tot iets voorbij de uitmonding van de haven over een lengte van ca. 500 meter. In dit gebied was op een aantal plekken de bodem van de Vecht verzand. Met het baggeren wordt de vaardiepte voor de rondvaartboot en de overige pleziervaart weer verbeterd.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Firma Nonak uit Ommen zijn. Een natuurlijke rivier zonder bescherming zal normaal gesproken in de buitenbochten uitslijpen en in de binnenbocht verzanden. Doordat de loop van de rivier gewijzigd is de afgelopen jaren ontstaan er nu op andere plekken ondieptes en vooral voor de rondvaartboot en de pleziervaart is dat niet gewenst.

Hergebruik zand

Het zand dat vrijgekomen is bij het baggerwerk is grotendeels gebruikt voor ophoging van het nieuwe campingterrein Koeksebelt. Dit maakt onderdeel uit van het project Vechtoevers Ommen zuid. Het overige zand is door de aannemer gebruikt.