Iedere gemeente een wethouder Klimaat én Ruimtelijke ordening!


In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen roept ons bestuur burgemeesters en nieuwe raadsleden op om tijdens de komende coalitievorming voor één wethouder Klimaat én Ruimtelijke Ordening te kiezen. Het waterschap doet deze oproep, omdat wateroverlast, hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopemn tot 8 graden meer dan buiten de stad), droogte en de gevolgen van overstromingen steeds vaker ons dagelijks leven raken.

Klimaataanpak begint bij ruimtelijke ordening

Klimaataanpak en meer ruimte voor water en groen begint bij ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld bij het vervangen van riolering is er een kans om ook uitdagingen aan te pakken die de bebouwde omgeving leefbaar, duurzamer en klimaatbestendig maken. Dit door bijvoorbeeld de aanleg van groene infiltratiepleinen, bergingsplantschoenen, begroeide gevels en daktuinen.

Samen aan de slag in de regio

Binnen de samenwerkingsverbanden Twents Waternet en Noordelijk Vechtstromen (waarin gemeenten en waterschap samenwerken) staat dit onderwerp op de agenda. Daarnaast gaat het waterschap ook met alle 23 gemeenten in gesprek.