Belastingen


Waarvoor betaalt u waterschapsbelasting?

Met uw belastinggeld werken wij dagelijks aan schoon, voldoende en veilig water. Zo dragen we bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen.

Uw afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld douche, toilet of spoelbak, gaat via de riolering naar onze waterzuiveringen. Daar wordt het schoongemaakt. Het schone water komt vervolgens weer in rivieren, beken en sloten terecht.

Met stuwen, gemalen en sluizen regelen we het waterpeil in rivieren, beken en kanalen. En daar waar het nodig is, werken wij aan veilige kades en dijken. Zo werken we in ons hele gebied voor voldoende water voor mens, dier en plant. Niet te veel en niet te weinig.

Ieder jaar betaalt u waterschapsbelasting. Met uw belastinggeld werken wij aan:

 • Het zuiveren van afvalwater met 23 rioolwaterzuiveringen
 • Onderhoud en maaiwerkzaamheden aan 4.400 kilometer rivieren, beken en sloten
 • Beheer van waterpeilen met 1.300 stuwen en 200 gemalen
 • Beheer van dijken en kades

Belasting betalen

gblt logo

De waterschapsbelasting betaalt u via GBLT. (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) Heeft u vragen over uw belastingaanslag of over het aanvragen van kwijtschelding? Kijk op de website van GBLT voor meer informatie en regel via ‘Mijn Loket’ uw persoonlijke belastingzaken.

Binnen- en buitendijks gelegen onroerende zaken

Onroerende zaken die geheel of gedeeltelijk zijn gelegen in het winterbed van de Vecht vallen in de categorie buitendijks. In alle andere gevallen geldt dat een onroerende zaak binnendijks is gelegen. Met andere woorden, wanneer een onroerende zaak binnendijks is gelegen wordt bedoeld binnen de bescherming van de dijken ofwel de kant waar niet het water is.

Belastingtarieven 2021 en 2022

Tarieven 2022

Watersysteemheffing

 • Ingezetenenheffing € 83,53
 • Gebouwd binnendijks (% van de WOZ-waarde) 0,0343%
 • Gebouwd buitendijks (% van de WOZ-waarde) 0,0086%
 • Ongebouwd, binnendijks € 63,50
 • Ongebouwd, buitendijks € 15,88
 • Ongebouwd wegen € 127,00
 • Ongebouwd wegen in waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) € 31,75
 • Natuurterreinen € 4,65
 • Verontreinigingsheffing per vervuilingseenheid € 57,50

Zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren)

De belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren

 • Zuiveringsheffing per vervuilingseenheid € 57,50

Tarieven 2021

Watersysteemheffing

 • Ingezetenenheffing € 81,26
 • Gebouwd binnendijks (% van de WOZ-waarde) 0,0361 %
 • Gebouwd buitendijks (% van de WOZ-waarde) 0,0090 %
 • Ongebouwd, binnendijks € 65,81
 • Ongebouwd, buitendijks € 16,45
 • Ongebouwd wegen € 131,62
 • Ongebouwd wegen in waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) € 32,91
 • Natuurterreinen € 4,65
 • Verontreinigingsheffing per vervuilingseenheid € 54,69

Zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren)

De belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren

 • Zuiveringsheffing per vervuilingseenheid € 54,69
Naamloos
video: Vechtstromen corporate film