Enquête Noaberschap


We doen ons werk voor al onze inwoners. Daarom hechten we veel waarde aan een sterke verbinding met onze omgeving. Binnen het waterschap gebruiken we voor deze verbinding de term ‘noaberschap'. Het bestuur van Vechtstromen verstaat onder noaberschap: het naar elkaar omzien, openstaan voor elkaars opvattingen en waarden en elkaar hulp aanbieden als dit nodig is. Maar wat verstaat onze omgeving nou precies onder noaberschap? Dat willen we graag horen.

Deze enquête bestaat uit 10 vragen. Het invullen duurt 5 tot 10 minuten.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens
Wat betekent noaberschap voor u? (Meerdere antwoorden mogelijk) *
Hoe beoordeelt u het waterschap als noaber in het licht van uw vorige antwoord? *
In welke situaties zou u betrokken willen worden bij het werk van het waterschap? (Meerdere antwoorden mogelijk) *
Onder welke voorwaarde zou u betrokken willen worden bij het werk van het waterschap? (Meerdere antwoorden mogelijk) *
Hoe zou u geïnformeerd willen worden over het werk van het waterschap? (Meerdere antwoorden mogelijk) *
Op welke manieren zou u willen bijdragen aan het werk van het waterschap? (Meerdere antwoorden mogelijk) *
Wat is voor u de belangrijkste reden om niet deel te nemen aan activiteiten of bijeenkomsten van het waterschap? *

Waterschap Vechtstromen stuurt brieven naar omwonenden van een project om hen te informeren, organiseert inloopavonden, plaatst nieuwsberichten op de website en sociale media en biedt een nieuwsservice per mail aan. Hiermee zoekt Vechtstromen de verbinding en nodigt inwoners uit om actief deel te nemen (te participeren) in het waterschapswerk.

Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden om actief deel te nemen (te participeren) in ons waterschapswerk? *