Projecten energietransitie


Project: Duurzame energieopwekking

We willen het percentage duurzame energieopwekking voor eigen concern vasthouden en verhogen. Op dit moment zijn op onze werklocaties in Almelo en Sleen al zonnepanelen geplaatst en zijn de RWZI (rioolwaterzuivering)’s in Emmen, Enschede en Hengelo beschikbaar gesteld voor de opwek van biogas. Verder zijn we onze kansen voor duurzame opwek (zon en wind) bij RWZI”s en andere bedrijfsgebouwen aan het verkennen. Een andere vorm van duurzame energieopwekking is Aquathermie, waarbij opgeslagen energie uit afval- en oppervlaktewater wordt gebruikt voor het verwarmen van de omgeving.

Project: Reductie van lachgasemissies in het zuiveringsproces

Bij grote renovaties van zuiveringen kunnen we de actiefslibtanks afdekken, daarmee het geëmitteerde lachgas afvangen. Beplanten we bij aanpassing van de installatie overhoeken op het RWZI-terrein dan wordt er goed gescoord op CO2-neutraliteit, biodiversiteit en het zuiveringsrendement. Afgedekte actiefslibtanks blijven warmer, dat komt het biologische afbraakproces ten goede en resulteert in een hoger zuiveringsrendement in de winter.

Project: Energiefabriek Hengelo

Van poep zoveel mogelijk stroom maken. Dat is wat de Energiefabriek in Hengelo doet. Als de Energiefabriek helemaal 'af' is, wordt de eigen rioolwaterzuivering in Hengelo van energie voorzien plus nog eens 3.500 huishoudens.