Agrarische activiteiten


In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan algemene milieuregels die gelden voor activiteiten die agrariërs op hun bedrijf kunnen uitvoeren.

U kunt hierbij denken aan het opslaan van producten (bv kuilvoer/ mest), het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen, het schoonmaken van machines en het huisvesten van dieren.

Kijk op landbouw en water voor meer informatie.


Meldings-/ aanvraagformulier

Meer informatie op