Lozen huishoudelijk afvalwater


In de meeste situaties wordt afvalwater vanuit huishoudens op het vuilwaterriool geloosd. Wanneer het vuilwaterriool te ver weg ligt, mag hiervan worden afgeweken.

Mogelijke lozingsroutes zijn dan in de bodem of in het oppervlaktewater. Voor beide situaties geldt een meldingsplicht via het Besluit lozen afvalwater huishoudens.

Niet aangesloten op het gemeentelijk riool?

Het afvalwater van uw woning kan niet zomaar rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd worden. Volgens de wet moet dit voldoen aan een bepaalde kwaliteit. Bent u niet op het gemeentelijke riool aangesloten? Dan moet u uw afvalwater zuiveren met een IBA (meestal kleine installatie voor de individuele behandeling van afvalwater)-systeem (Individuele Behandeling van Afvalwater). Het zuiveren van het afvalwater gebeurt in de IBA bij uw woning.

Wat is een IBA?

Een IBA is vaak een waterdichte, ondergrondse tank waar waarin huishoudelijk afvalwater tijdelijk wordt opgevangen. Een helofytenfiltersysteem kan uw huishoudelijk afvalwater ook zuiveren. Na zuivering kan het geloosd worden op de sloot.

Goede werking van uw IBA

Als u afvalwater van uw woning loost op het oppervlaktewater, moet dat water niet verontreinigd zijn. Uw IBA moet dus goed werken. Als een IBA niet goed werkt, komt er verontreinigd water in de sloot terecht. Dat is schadelijk voor mensen, planten en dieren en moet daarom voorkomen worden.

Informatie

Alle informatie over de werking, het gebruik en het onderhoud van uw IBA leest u in deze folder (pdf, 1.4 MB). Mocht u meer willen weten over uw eigen situatie, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van waterschap Vechtstromen via telefoonnummer (088) 220 33 33 of via info@vechtstromen.nl.