Onderhouden, slopen, renoveren of aanleggen van bruggen


Activiteiten als het slopen, schoonmaken, repareren of het schilderen van bruggen vallen onder het Besluit lozen buiten inrichtingen.