Melding overige grondwateronttrekkingen


Met dit formulier kunt u een melding overige grondwateronttrekkingen doen.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

Meldingsplichtige

Melder (treedt op namens meldingsplichtige)

Locatie van de onttrekking

Op welke manier wilt u de locatie van de grondwateronttrekking doorgeven? Klik op de optie van uw keuze:

  1. de X- en Y-coördinaten
  2. het kadastraal perceel
  3. het adres
  4. een kaart

Optie 1: "X en Y- coördinaten"

Optie 2: "kadastraal perceel"

Voeg een kaart met overzichtelijke schaal toe waarop duidelijk te zien is wat de locatie van de grondwateronttrekking is.

Optie 3: "adres"

Voeg een kaart met overzichtelijke schaal toe waarop duidelijk te zien is wat de locatie van de grondwateronttrekking is.

Optie 4: "kaart"

Voeg een kaart met een overzichtelijke schaal toe waarop duidelijk is te zien wat de locatie van de grondwateronttrekking is.

Waar wordt het onttrokken grondwater geloosd? *

NB: Situaties waarbij grondwater op de bodem, het hemelwaterriool of het vuilwaterriool wordt geloosd, kunt u niet met dit formulier melden. De onttrekking en lozing van grondwater meldt u via het landelijke meldpunt Omgevingsloket Online.

Locatie van de lozing

Op welke manier wilt u de locatie van de grondwateronttrekking doorgeven? Klik op de optie van uw keuze:

  1. de X- en Y-coördinaten
  2. het kadastraal perceel
  3. het adres
  4. een kaart

Optie 1: "X- en Y-coördinaten"

Optie 2: "kadastraal perceel"

Voeg een kaart met een overzichtelijke schaal toe waarop duidelijk is te zien wat de locatie van de grondwateronttrekking is.

Optie 3: "adres"

Voeg een kaart met een overzichtelijke schaal toe waarop duidelijk is te zien wat de locatie van de grondwateronttrekking is.

Optie 4: "kaart"

Voeg een kaart met een overzichtelijke schaal toe waarop duidelijk is te zien wat de locatie van de grondwateronttrekking is.

Periode van de onttrekking

Details van de onttrekking en lozing

Methode van bronnering
Doel grondwateronttrekking *

NB: Bodemsaneringen, grondwatersaneringen, proces- of koelwater kunt u niet met dit formulier melden. U meldt deze activiteiten via het landelijke meldpunt Omgevingsloket Online.

Grootte van de wateronttrekking

Vul in de onderstaande velden het aantal m3 water in. Vul alleen de velden in die van toepassing zijn. Bij de overige velden kunt u n.v.t. invullen.

Meting hoeveelheden water *

Bij veranderingen in de bovenstaande gegevens of beëindiging van de wateronttrekking, dient u daarvan melding te doen.

* Verplicht veld.

Beantwoordt u alstublieft de onderstaande beveiligingsvraag in woorden niet in cijfers.

Captcha *
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.